Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур”

Бага-Тур е организация, която възстановява бита, културата и ценностната система на българите от древността. Периодите които възстановяваме са късната античност и ранното средновековие.

Бага-Тур представлява обединение от няколко групи:

Първата група е "Острието". Това са каскадьорите на Бага-Тур, предимно мъже и по малко жени, които са се съсредоточили върху развитието на военното дело и бойните похвати с, и без оръжие (стрелба с лък, военна езда, историческа фехтовка и др.).

Другата група се нарича "Пагане" и е съставена изцяло от жени, възстановяващи антични танци, танцови ритуали в част от които присъстват и оръжията като техен елемент.

Третата група е детската група "Хуни". Това са деца, обучаващи се по системата на БагаТур за физическо развитие, която е пряко свързана с уменията, изучавани в бойната и танцовата групи.