Доц. Бони Петрунова

Доцент Бони Петрунова е директор на Националния исторически музей (НИМ).

Доц. Петрунова е известен археолог. Тя е научен сътрудник І степен от 1996 г. През 1988-1996 е специалист в НАИМ-БАН. Била е екскурзовод в НИМ през 1984-1988. През 1980-1983 е инспектор по паметниците на културата в Община Дългопол.

Доц. Петрунова през 1996 става доктор по история. Дисертацията й е на тема "Погребални обичаи и обреди в българските земи през ХV - ХVІІ в. (по данни от християнските некрополи)". През 1980 става магистър по история, български език и литература и археология, СУ "Св. Климент Охридски".

През 2003 член на организационния комитет за издаване Корпус на паметниците от територията на бившата Османска империя, фондация "Темими", Тунис 2002-2003 ръководител на проект към ССА "Българските земи през ХV - ХVІІ в."

През 2001 е член на организационен комитет за честване на годишнина от откриването на Панагюрското съкровище (научна конференция и изложба)

1993-1994 ръководител на програма "Издирване на мястото на битката от 1443 г. между войските на Османската империя и полския крал Владислав ІІІ Ягело (Варненчик)", финансирана от посолството на Република Полша

1992-1993 член на Проблемната група на АКБ и отговорник за методическото ръководство и изпълнението на договора с Министерство на културата в бившите окръзи Софийски, Кюстендилски и Пернишки

1988 учредител на археологическа карта на България с разработка "привеждане в известност на намиращата се в музеите информация за археологическите обекти".